Kích hoạt tài khoản

Easyweb xin chào bạn!

Kích hoạt tài khoản nhằm xác thực tài khoản của bạn là hợp lệ. Link kích hoạt sẽ được gửi đến email của bạn sau khi đăng ký tài khoản thành công.

Nếu bạn chưa nhận được link kích hoạt hãy kiểm tra mail trong thư mục spam hoặc nhấn Gửi link kích hoạt để nhận lại link kích hoạt mới.

Trò chuyện với chúng tôi