Dịch vụ MaxiMail

Email theo tên miền riêng, giải pháp email dành cho doanh nghiệp

Dung lượng mỗi tài khoản đến 5 GB đăng ký dùng thử miễn phí với đầy đủ tính năng trong 30 ngày.

Bảng giá MaxiMail

Bảng giá nhiều gói linh hoạt với nhu cầu của bạn