Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền Việt Nam và Quốc Tế, khẳng định thương hiệu bằng tên miền riêng của bạn

đuôi tên miền phổ biến .vn .com .net .com.vn ...

Tên miền Việt Nam

Tên miền Phí khởi tạo Mức phí/ năm Mô tả
.VN 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.COM.VN 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.NET.VN 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin
.EDU.VN 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
.GOV.VN 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Dành cho các cơ quan, tổ chức Nhà nước
.ORG.VN 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội
.INFO.VN 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cung cấp và phân phối thông tin
.BIZ.VN 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.AC.VN 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.PRO.VN 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.HEALTH.VN 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.INT.VN 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.NAME.VN 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng

Tên miền Quốc Tế

Tên miền Phí khởi tạo Mức phí/ năm Mô tả
.COM - 260.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.NET - 260.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.INFO - 260.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.ORG - 260.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.BIZ - 260.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.ASIA - 500.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.MOBILE - 500.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.US - 500.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.TV - 950.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.CO - 750.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.EU - 480.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.XXX - 2,500.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.NAME - 260.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
.IN - 260.000 VNĐ Dành cho mọi đối tượng
Trò chuyện với chúng tôi